Tietosuoja

MUSCOF ry:n tietosuojaperiaatteet

Yleisesti henkilötietojen käytöstä

MUSCOF ry käsittelee toiminnassaan henkilötietoja mahdollisimman huolellisesti noudattaen Suomessa voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja tarkoitus

MUSCOF ry kerää jäsentensä tiedot heidän nimenomaisella suostumuksella. Tarpeelliset tiedot liittyvät yhdistyksen toimintaan ja yhteydenpitoon jäsenistöön.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Jäsenistön henkilötietoja käsittelevät vain ne yhdistyksen toimihenkilöt, joiden on yhdistyksen tehtävien hoidon kannalta tarpeen käsitellä jäsenrekisteriä.

Tietojen luovuttaminen

MUSCOF ry ei luovuta miltään osin jäsenrekisterin tietoja muiden kuin Manchester United Football Club Limitedin (jäljempänä ”United ”) käyttöön, siltä osin kuin on tarpeellista, jotta jäsenet ovat oikeutettuja ottelulippujen ostoon MUSCOF ry:n kautta. Luovutettava tieto on jäsenen nimi ja Unitedin Official Membership numero, jotka United yhdistää omassa tietokannassaan MUSCOF ry:n jäsenyyteen.

Jäsenen oikeus tarkastaa tiedot

Jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu MUSCOF ry:n jäsenrekisteriin, ellei voimassa olevassa lainsäädännössä muuta määrätä. Tarkastusoikeuden toteuttamisessa noudetaan henkilötietolakia.

MUSCOF ry:n oikeus muuttaa tietosuojaperiaatteita

MUSCOF ry:llä on toiminnan muuttuessa mahdollisuus muuttaa tietosuojaperiaatteita huomioiden kuitenkin henkilötietojasuoja.

Yhteystiedot

Jäsenrekisteriasioihin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen muscof(a)gmail.com.


Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

MUSCOF ry
Tähkäkuja 5 A 3
01370 Vantaa
muscof(a)gmail.com

2. Yhteyshenkilö

Jari Karlahti
Karankatu 1-7 G 83
11100 Riihimäki
050 526 6932
muscof(a)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarpeelliset tiedot liittyvät yhdistyksen toimintaan ja yhteydenpitoon jäsenistöön.

5. Rekisterin tietosisältö
 • Jäsennumero
 • Jäsenyyskausi (voimassaolo)
 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymävuosi
 • Manchester United Football Club Limitedin Official Membership numero
 • Jäsenyyden taso (jäsenyyden ikään perustuva)
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Rekisteröidyltä jäseneltä itseltään saadut tiedot.
 • Manchester United Football Club Limited, Official Membership voimassaolo
7. Tietojen vastaanottajat

Manchester United Football Club Limitedin (jäljempänä ”United ”), siltä osin kuin on tarpeellista, jotta jäsenet ovat oikeutettuja ottelulippujen ostoon MUSCOF ry:n kautta. Luovutettava tieto on jäsenen nimi ja Unitedin Official Membership numero, jotka United yhdistää omassa tietokannassaan MUSCOF ry:n jäsenyyteen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteritietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta sen jälkeen kuin jäsenen viimeisen jäsenmaksukausi on päättynyt.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla suojattuna. Rekisteriin on pääsy vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joiden on yhdistyksen tehtävien hoidon kannalta tarpeen käsitellä jäsenrekisteriä.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen (eroaa MUSCOF ry:n jäsenyydestä), johon käsittely on
  perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan
  lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Suomen Manchester United kannattajat